Varausehdot

Vuokranantaja noudattaa seuraavia ehtoja asuntonsa vuokraamisessa, varaamisessa ja tehtyjen varausten peruuttamisessa. Asunnon varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Vuokrajakso alkaa tulopäivänä klo 16 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12, ellei toisin sovita.

Asiakkaan tehtyä varauksen vuokranantaja lähettää asiakkaalle ennakkomaksua ja loppusuoritusta koskevan maksuohjeen sekä ohjeet avainten toimittamisesta. Varaus vahvistuu ja varausehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun.

Ennakkomaksu, 20 % vuokrasta, on maksettava 7 päivän kuluessa maksuohjeen saamisesta. Loppusuoritus on maksettava viimeistään 30 päivää ennen vuokrajakson alkua. Jos vuokrajakson alkuun on vähemmän kuin 30 päivää, on koko vuokra maksettava heti.

Asiakas on vastuussa kohteessa aiheuttamastaan vahingosta ja ylimääräisistä siivouskustannuksista. Sattuneesta vahingosta on heti ilmoitettava asunnon omistajalle. Vahingonkorvaus veloitetaan toteutuneiden kustannusten ja selvityskustannusten perusteella.

Jos huoneisto ei ole asiakkaan sen käyttöön saatuaan asianmukaisessa kunnossa tai huoneistossa havaitaan puutteita vuokra-aikana, on siitä ilmoitettava heti vuokranantajalle. Mikäli ilmoitusta ei tehdä heti, katsotaan vuokrakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa.

Huoneiston henkilömäärää (4 hlöä) ei saa ylittää. Henkilömäärään lasketaan mukaan yli 2-vuotiaat lapset.

Peruutusehdot

Varaus voidaan peruuttaa seuraavin ehdoin:

  • peruutus on tehtävä aina kirjallisesti vuokranantajalle (sähköposti, kirje, tmv.), loppusuorituksen maksamatta jättäminen ei ole peruutus
  • asiakas voi perua varauksen ilman kuluja ennen ennakkomaksun eräpäivää
  • jos peruutus tehdään yli 30 päivää ennen vuokrajakson alkua, veloitetaan asiakkaan maksama ennakkomaksu,
  • jos peruutus tehdään 30 päivää ennen vuokrajakson alkua tai myöhemmin, veloitetaan koko vuokra.

Suosittelemme ottamaan hyvissä ajoin ennen matkaa matkavakuutuksen, joka korvaa asiakkaan äkillisen matkan peruuntumisen.

Vuokranantajalla on oikeus peruuttaa varaus, mikäli asiakas ei ole maksanut ennakkomaksua tai loppusuoritusta eräpäivään mennessä.
Vuokranantajalla on oikeus peruuttaa varaus ennen vuokrauksen alkua, jos ennalta odottamattomat syyt (force majeure) estävät vuokrakohteen luovutuksen. Tällöin jo suoritetut maksut palautetaan.

Mahdolliset sopimuksesta syntyneet erimielisyydet pyritään ratkaisemaan keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, asia ratkaistaan Oulun käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.